Αισιοδοξεί παρά τις ζημιές η Marfin

 


Αισιοδοξεί και σχεδιάζει το μέλλον της η Marfin Popular Bank, παρά τις ζημιές τριών δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ, που ανακοίνωσε σήμερα. Γνωστοποίησε ότι επανέρχεται στο όνομα Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα και θεωρεί την κατάσταση διαχειρίσιμη.

 

Συνολικές ζημιές ύψους τριών δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για το 2011 ανακοίνωσε η Μαρφίν Λαϊκη Τράπεζα, λόγω της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων, των προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα και τη διαγραφή της λογιστικής υπεραξίας που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των Τραπεζών Εγνατίας, Μαρφίν και Λαϊκής το 2006.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το 2011, η τράπεζα κατέγραψε κέρδη πριν από τις προβλέψεις ύψους 388 εκατομμυρίων, αυξημένα κατά 3,2% σε ετήσια βάση.

Παρά τις μεγάλες ζημιές ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Χρίστος Στυλιανίδης εμφανίσθηκε αισιόδοξος για το μέλλον της Λαϊκής Τράπεζας, όπως θα μετανομαστεί σύντομα.

Για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, ο Όμιλος θα κλείσει 30 υποκαταστήματα στην Ελλάδα και 10 στην Κύπρο, ενώ ο Διεύθυνων Σύμβουλος ρωτήθηκε και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν ξένοι επενδυτές για την τράπεζα.

Στη δική του παρέμβαση ο Πρόεδρος του Ομίλου, Μιχάλης Σαρρής, ανέλυσε το δρόμο που ακολούθησε η τράπεζα ώστε να αντεπεξέλθει στα νέα δεδομένα.

Η αναθεωρημένη στρατηγική κατεύθυνση της Λαϊκής Τράπεζας περιλαμβάνει ελεγχόμενη έκθεση σε συγκεντρωμένο κίνδυνο, σταθερά αποτελέσματα από τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς, εστίαση στη χρηματοδότηση του πυρήνα της οικονομίας, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά και ανάπτυξη με βάση το ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο δραστηριοποίησης στη διεθνή τραπεζική.

Νωρίτερα: 

Σχετικά με τα αποτελέσματα της τράπεζας, ο Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Marfin Popular Bank,  Μιχάλης Σαρρής, σημείωσε ότι για τα σημερινά αποτελέσματα μ μεγάλο μερίδιο ευθύνης βαραίνει τη διοίκηση της τράπεζας και όχι η Κεντρική Τράπεζα. 

 Νωρίτερα: 

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον κατά  το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ο Όμιλος Marfin Popular Bank ανακοίνωσε σήμερα:

·         Λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις ύψους €388 εκ. αυξημένα κατά 3,2%

·         Συνολικά έσοδα ύψους €1.037 εκ. αυξημένα κατά 1,5%

·         Λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προσωπικού, στα ίδια επίπεδα

·         Καθαρές ζημιές ύψους €2,5 δις λόγω της απομείωσης των Ελληνικών Ομολόγων και των αυξημένων προβλέψεων. 

­    Διαγραφή του 60% της ονομαστικής αξίας των Ελληνικών Ομολόγων που έχει στην κατοχή του λόγω του PSI+ ύψους €1.969 εκ.

­    Προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στα €1.151 εκ. (σε σχέση με €266 εκ. το 2010). 

·         Επιπρόσθετα, απομείωση ύψους €796 εκ. στο δ’ τρίμηνο του 2011 της λογιστικής υπεραξίας (goodwill) που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των Τραπεζών Εγνατίας, Μαρφίν και Λαικής το 2006. Σημειώνεται ότι η απομείωση της υπεραξίας δεν έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια.

 

Ως αποτέλεσμα, η αύξηση κεφαλαίου που απαιτείται για τη συμμόρφωση του Ομίλου με τον προβλεπόμενο δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 9% σε συνάρτηση με μια σειρά στοχευμένων ενεργειών, ανέρχεται σε λιγότερο από €1,5 δις   Στο πλαίσιο της έκδοσης κεφαλαίου, ο Όμιλος έχει ήδη γίνει δέκτης σοβαρού ενδιαφέροντος συμμετοχής από αξιόπιστους στρατηγικούς επενδυτές. Η Διοίκηση της MPB αισιοδοξεί για την επίτευξη της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Ομίλου. με βάση το Κεφαλαιακό Πλάνο που έχει κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές οι οποίες και θα παρακολουθούν την υλοποίησή του.

 

 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011:

 

Ο Όμιλος της Marfin Popular Bank κατέγραψε για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 κέρδη πριν από τις προβλέψεις ύψους €388 εκ., αυξημένα κατά 3,2% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €799 εκ., αυξημένα κατά 12,6%. Το σύνολο των εσόδων άγγιξε τα €1.037 εκ., σημειώνοντας άνοδο μόνο 1,5% λόγω ζημιών σε επενδυτικές θέσεις οι οποίες δεν αναμένεται να είναι επαναλαμβανόμενες. Τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προσωπικού, συγκρατήθηκαν στα ίδια επίπεδα. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις που προέρχονται από τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο ανήλθαν σε €312 εκ., σημειώνοντας αύξηση 55,3% και αποτελούν το 80,4% του συνόλου.

 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

 

Η κλιμάκωση της κρίσης του Ελληνικού δημόσιου χρέους και οι εξελίξεις στην Ελλάδα είχαν καθοριστική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2011. Η διαφανής και περιεκτική αναγνώριση των επιπτώσεων της Ελληνικής κρίσης σε όλα τα επίπεδα είχε ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα:

 

·         Ελληνικά Ομόλογα: Τα ετήσια αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν ζημιά ύψους €1.969 εκ. για το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου σε Ελληνικά Ομόλογα. Ο Όμιλος κατέχει Ελληνικά Ομόλογα ονομαστικής αξίας €3.052 εκ. Μετά από την πρόβλεψη για απομείωση των Ελληνικών Ομόλογων στα αποτελέσματα 2011 ως αποτέλεσμα του προγράμματος ιδιωτικής συμμετοχής (PSI+), η λογιστική τους αξία έχει απομειωθεί κατά 62% και ανέρχεται στο 38% της αρχικής λογιστικής τους αξίας.

 

·         Προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο: Με αυτόβουλη ανάθεση σε δύο ανεξάρτητους εξειδικευμένους οίκους εγνωσμένου κύρους, ολοκληρώθηκε προαιρετική διαγνωστική αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων του Ομίλου, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και διαφύλαξη της ποιότητας και την αποφασιστική αντιμετώπιση των κινδύνων από ενδεχόμενες επισφάλειες. Η διαγνωστική αξιολόγηση αποτέλεσε τη βάση για την ενίσχυση των αποθεματικών προβλέψεων και η τρέχουσα θέση αντανακλά ένα σενάριο παρατεταμένης παραμονής στις σημερινές αρνητικές συνθήκες. Οι προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο δ’ τρίμηνο του 2011 άγγιξαν τα €868 εκ. και στο σύνολο του έτους 2011 τα €1.151 εκ. (σε σχέση με €266 εκ. το 2010). Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €1.930 εκ. και καλύπτουν το 52% των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με 46% το γ’ τρίμηνο του 2011.

 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, ο Όμιλος κατέγραψε σύνολο ζημιών ύψους €2.514 εκ. μετά τους φόρους.

 

·         Απομείωση υπεραξίας για τις Ελληνικές δραστηριότητες: Ως συνέπεια των συνεχιζόμενων δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, ο Όμιλος, κατόπιν ανάθεσης σε ανεξάρτητο εξειδικευμένο οίκο, έχει αναθεωρήσει τη λογιστική υπεραξία (Goodwill) που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των Τραπεζών Εγνατίας, Μαρφίν και Λαικής το 2006. Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκε απομείωση ύψους €796 εκατ. στο δ’ τρίμηνο του 2011. Σημειώνεται ότι η απομείωση της υπεραξίας δεν έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια, σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη και την απομείωση της υπεραξίας για τις Ελληνικές Δραστηριότητες, το σύνολο των ζημιών για τον Όμιλο μετά τους φόρους  αυξάνεται σε €3.335 εκ.

 

 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

 

Η νέα έκδοση κεφαλαίων, που απαιτείται για τη συμμόρφωση του Ομίλου με τον προβλεπόμενο δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 9%, ανέρχεται σε €1,35 δις, με βάση το Κεφαλαιακό Πλάνο που έχει κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές οι οποίες και θα παρακολουθούν την υλοποίησή του.

 

Το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης περιλαμβάνει μια σειρά στοχευμένων ενεργειών, μεταξύ των οποίων η ανταλλαγή των υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου, η μείωση και διαχείριση της έκθεσης του χαρτοφυλακίου, καθώς και η έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο προνοεί τα ακόλουθα:

 

·         €1,35 δισ. με έκδοση κοινών μετοχών, μέσω έκδοσης δικαιωμάτων υπέρ των μετόχων ή / και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

 

·         €600 εκ. περίπου από την ανταλλαγή σε κύρια βασικά πρωτοβάθμια κεφάλαια μέρους των αξιογράφων κεφαλαίου και δευτεροβάθμιου κεφαλαίου συνολικού ύψους €1,15δις.

 

·         €400 εκ. περίπου, μέσω της διαχείρισης του σταθμισμένου ενεργητικού του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της αποεπένδυσης από μη κύριες επενδύσεις. Ποσοστό 20% του στόχου έχει ήδη επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών.

 

Για τη διαδικασία έκδοσης νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 2 Απριλίου 2012, για να ληφθεί η απαραίτητη έγκριση.

 

Στο πλαίσιο της έκδοσης κεφαλαίου, ο Όμιλος έχει ήδη γίνει δέκτης ενδιαφέροντος συμμετοχής από αξιόπιστους στρατηγικούς επενδυτές.

 

 Η Διοίκηση της MPB εκτιμά πως στους αμέσως επόμενους μήνες θα αποσαφηνιστεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την Κεφαλαιακή Ενίσχυση του Ομίλου. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, που προγραμματίζεται για τον Ιούνιο 2012, θα καταστήσει την κεφαλαιακή θέση του Ομίλου σύμφωνη με τις ρυθμιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ:

 

Η Marfin Popular Bank επανατοποθετείται στρατηγικά με την έδρα της την Κύπρο να αποτελεί την πλατφόρμα ανάπτυξης του Ομίλου. Η αναθεωρημένη στρατηγική κατεύθυνση περιλαμβάνει ελεγχόμενη έκθεση σε συγκεντρωμένο κίνδυνο, σταθερά αποτελέσματα από τους κύριους επιχειρηματικούς τομείς, εστίαση στη χρηματοδότηση του πυρήνα της οικονομίας, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά και ανάπτυξη με βάση το ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο δραστηριοποίησης του Ομίλου στη διεθνή τραπεζική και τις διεθνείς δραστηριότητες.  Οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα αναδιοργανώνονται, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση και να μειώσουν την έκθεση του Ομίλου, με σκοπό να υπάρξει όφελος από  μελλοντική ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.

 

Ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό μοντέλο, με έμπειρα στελέχη επικεφαλή χωρών και αναβαθμισμένες τοπικές και ενδο-ομιλικές διαδικασίες ελέγχων έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από τον Δεκέμβριο του 2011 για να φέρει εις πέρας τη νέα στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου. 

 

Μια εκτενής σειρά από λειτουργικές πρωτοβουλίες έχει τεθεί σε εφαρμογή, με στόχο να ενισχύσει την διαχείριση των ενδεχόμενων και σταθμισμένων κινδύνων και να βελτιώσει το προφίλ λειτουργικής απόδοσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές εστιάζονται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

 

·         Διαχείριση Ενεργητικού (Asset & Liability Management): Συνεχής εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου, περιορισμός των κινδύνων από μη στρατηγικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρηματικών δανείων και ενεργός διαχείριση απόδοσης ενεργητικού και καταθέσεων, ώστε να ενισχυθούν τα καθαρά έσοδα από τόκους.

·         Συστηματικές δράσεις για εξορθολογισμό και μείωση των δαπανών: Εκτεταμένος έλεγχος κόστους, περιλαμβανομένου και εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων, προσαρμογής του κόστους στα τρέχοντα επίπεδα δραστηριότητας, μείωση κόστους και διαδικασίες αναδιοργάνωσης, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Σε έναν ορίζοντα 3 με 5 ετών, ο Όμιλος θα στοχεύει σε καθαρό επιτοκιακό περιθώριο άνω του 2,75%, δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω του 50% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περί το 15% νοουμένου ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν επιδεινωθούν.

 

Υπογραμμίζοντας και σηματοδοτώντας τη νέα στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αλλάξει την εμπορική ονομασία του Ομίλου στην Κύπρο σε Λαϊκή Τράπεζα και να εισηγηθεί για έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αλλαγή της νομικής ονομασίας του Ομίλου σε Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

 

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων 2011 και της ανακοίνωσης της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης του Ομίλου, ο κ. Μιχάλης Σαρρής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

“Η Marfin Popular Bank έχει υποστεί σημαντικές ζημίες κυρίως από το Πρόγραμμα Ιδιωτικής Συμμετοχής (PSI+) στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους αλλά και από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης μακροοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Παρουσιάσαμε με πλήρη διαφάνεια το πρόβλημα με τρόπο που να μας επιτρέπει μια καινούργια αρχή. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι αναγνωρίζουμε πλήρως την μεγάλη ευθύνη και την πρόκληση, να ηγηθούμε αυτής της ιδιαίτερα κρίσιμης πορείας προσαρμογής της Τράπεζας στα νέα δεδομένα που επιβάλουν οι σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Όμιλος συνεχίζει να επωφελείται από έναν αριθμό σημαντικών στρατηγικών πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ηγετικής παρουσίας του στην κυπριακή τοπική και διεθνή τραπεζική, του εκτεταμένου διεθνούς δικτύου που συνδέει την Κύπρο με κύριες αγορές του εξωτερικού, των υγιών βάσεων της οικονομίας μας  και των προοπτικών που δημιουργεί η πρόσφατη ανακάλυψη φυσικού αερίου στην χώρα μας. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την ευόδωση των σημαντικών πρωτοβουλιών και προσπαθειών που καταβάλλουμε για την προσέλκυση επενδυτών, που θα μας ανοίξει το δρόμο για να συνεισφέρουμε  ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας».

 

Ο κ. Χρίστος Στυλιανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σχολίασε:

 

“Η Διοίκηση  είναι απόλυτα προσηλωμένη στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού της Marfin Popular Bank. Τα πρώτα δείγματα από τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, επιβεβαιώνοντας τις δυνατές βάσεις του Ομίλου. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρατηρείται, ισχυροποιεί τις προοπτικές .  Είμαστε σίγουροι ότι τα συστατικά ποιότητας που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο μας , η αφοσίωση, η ομαδικότητα και ο επαγγελματισμός του προσωπικού μας και η εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων μας, θα ενδυναμώσουν την Marfin Popular Bank ώστε να συνεχίσει τον ηγετικό της ρόλο στον περιφερειακό τραπεζικό τομέα, δίδοντας σταθερή συνέχεια στην 110-ετή επιτυχημένη ιστορία της. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της  κεφαλαιακής ενίσχυσης και την υλοποίηση των ενεργειών που έχουν τροχιοδρομηθεί σε όλα τα επίπεδα, η Marfin Popular Bank θα συνεχίσει ενισχυμένη την πορεία της, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας επί της ουσίας τις οικονομίες των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε. ”

 

 

 

το δικό σας σχόλιο

* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.