Μέτρα σοκ στη νέα δανειακή σύμβαση

 

 

Μέτρα σοκ προβλέπει η νέα δανειακή σύμβαση τουλάχιστον στην αρχική της μορφή. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που κλειδώνουν είναι οι εξής:

Συμβάσεις

Μείωση του κόστους εργασίας κατά 15% στη διάρκεια του προγράμματος. Αν ο διάλογος των κοινωνικών εταίρων δεν αποδώσει έως το τέλος Φεβρουαρίου νομοθετική ρύθμιση.

• Διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων και αναθεώρηση μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων. Οι αλλαγές θα ορίζουν ότι:

1. Όλες οι συλλογικές συμβάσεις θα έχουν μέγιστη διάρκεια τριών ετών 
2. Ισχύουσες ήδη για 24 μήνες συλλογικές συμβάσεις θα λήξουν όχι αργότερα από ένα χρόνο από την ψήφιση του νέου νόμου 
3. Η περίοδος μετενέργειας περιορίζεται από 6 σε τρεις μήνες. 
4. Αν δεν συναφθεί νέα συλλογική σύμβαση εντός τριών μηνών, θα διατηρείται ο βασικός μισθός και τα επιδόματα αρχαιότητας, τέκνων, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας. Αυτά θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να αντικατασταθούν από νέα συλλογική σύμβαση ή από ατομικές συμβάσεις.

• Αφαίρεση της «θητείας» σε όλες τις υφιστάμενες παραδοσιακές συμβάσεις σε όλες τις εταιρείες. Αυτόματα θα μετατρέπονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου για τις οποίες θα εφαρμόζονται πλέον οι ισχύουσες διαδικασίες απόλυσης. Αυτό σημαίνει κατάργηση μονιμότητας σε όλες τις ΔΕΚΟ ανοίγει ο δρόμος απολύσεων

• Πάγωμα των ωριμάνσεων μέχρι να μειωθεί η ανεργία κάτω από 10%.

• Κατάργηση της απαίτησης συμφωνίας των δύο μερών για προσφυγή στη Διαιτησία. Η Διαιτησία θα μπορεί να αποφασίζει μόνο για το βασικό μισθό και όχι για δώρα, επιδόματα κ.λπ. θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπ’ όψιν οικονομικά, χρηματοπιστωτικά και νομικά ζητήματα.

Μισθοί

Για την προσαρμογή ελάχιστου μισθού:

1. Άμεση μείωση κατά 22% του βασικού μισθού σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της οικογενειακής κατάστασης και τις ημερήσιες/μηνιαίες αποδοχές.

2. Οι μειωμένοι βασικοί μισθοί θα παραμείνουν παγωμένοι μέχρι το τέλος της περιόδου.

3. Περαιτέρω μείωση 10% για τους νέους κάτω των 25.

4. Σαφές χρονοδιάγραμμα έως το τέλος Ιουλίου ώστε μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους να προχωρήσουμε σε αναθεώρηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις ανταγωνιστικές χώρες.

Για το μη μισθολογικό κόστος προβλέπεται:

1. Νομοθεσία για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 2%, με παράλληλα μέτρα ώστε να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Τα παράλληλα μέτρα θα περιλαμβάνουν κατάργηση εισφορών για ΟΕΚ και ΟΕΕ που κλείνουν και «προσαρμογές» στις συντάξεις.

2. Από το 2013 οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ θα μειωθούν κατά επιπλέον 3% χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με την ελπίδα ότι θα παταχθεί η εισφοροδιαφυγή.

Δημοσιονομικά μέτρα

• Ζητείται συμπληρωματικός προϋπολογισμός ο οποίος θα ενσωματώνει όλες τις παραπάνω αλλαγές με στόχο πρωτογενές έλλειμμα 1% του ΑΕΠ.

• Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 200 εκατ. ευρώ με περικοπές εκλογικού επιδόματος, επιδομάτων απομακρυσμένων περιοχών, δαπάνες του υπουργείου Παιδείας (αποζημιώσεις καθηγητών που διδάσκουν στο εξωτερικό, λειτουργικές δαπάνες γυμνασίων, αναπληρωτές δευτεροβάθμιας) δαπάνες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

• Περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 400 εκατ. ευρώ για το 2012

• Περικοπή 300 εκατ. ευρώ από τις αμυντικές δαπάνες

• Κατάργηση 550 θέσεων αντιδημάρχων, από το τέλος Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών θέσεων προσωπικού

• Νόμος για καθιέρωση μέγιστης τιμής σε γενόσημα στο 40% των πατενταρισμένων φαρμάκων. Μείωση τιμών κατά 10% for each generic follower .

• Μείωση περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών κάτω από το 15%.

• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση για όλους τους γιατρούς.

• Έως το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να αλλάξουν τα ειδικά μισθολόγια (περιλαμβάνονται δικαστικοί, διπλωμάτες, ιατροί, καθηγητές, στρατιωτικοί, αστυνομικοί). Τελικός στόχος είναι η εξοικονόμηση περίπου 0,3% του ΑΕΠ

• Κατά 150.000 ευρώ θα μειωθούν οι υπάλληλοι στο Δημόσιο. Εξ αυτών οι 15.000 θα φύγουν φέτος με παράλληλο κλείσιμο και συγχωνεύσεις φορέων.

• Θα περιοριστεί ο αριθμός των εισαχθέντων σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές.

Φορολογικά

Έως το τέλος Ιουλίου 2012 θα έχει ψηφιστεί φορολογικό νομοσχέδιο με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, το οποίο θα διευρύνει τη φορολογική βάση επιτρέποντας μειώσεις σε συγκεκριμένους φόρους. Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει:

1. Την αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από απλούστερη νομοθεσία

2. Την κατάργηση πολλών φοροαπαλλαγών και προνομιακών καθεστώτων

3. Την απλοποίηση του ΦΠΑ και της φορολογίας ακινήτων

4. Μια πιο ενιαία αντιμετώπιση του εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

5. Εκτεταμένες αλλαγές στο σύστημα είσπραξης των φόρων και συνολικά της φορολογικής διοίκησης.

6. Νομοθεσία έως το τέλος Μαρτίου σύμφωνα με την οποία για όλες τις μεγάλες φορολογικές υποθέσεις θα επιδιώκεται διοικητική επίλυση της διαφοράς πριν υπάρξει προσφυγή στη Δικαιοσύνη

7. Κλείσιμο 200 εφοριών έως το τέλος Δεκεμβρίου. Νωρίτερα έως το τέλος Σεπτεμβρίου όλοι οι φόροι θα πληρώνονται στις τράπεζες. Η είσπραξη των υψηλών φόρων θα ανατεθεί σε 35 εφορίες.

8. Ενοποίηση των μηχανισμών είσπραξης φόρων και εισφορών.

9. Αξιολόγηση και πρόσληψη 1.000 ελεγκτών έως τον Απρίλιο, αξιολόγηση των υφιστάμενων ελεγκτών και καθιέρωση κριτηρίων αποδοτικότητας. Οι προϊστάμενοι που δεν πιάνουν τους στόχους θα αντικαθίστανται.

Αποκρατικοποιήσεις

Ο στόχος για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων αναπροσαρμόζεται και από τα 50 δισ. ευρώ έως το 2015 θα πρέπει να έχουν βρεθεί μόνο τα 19 δισ. ευρώ. Όπως γίνεται γνωστό, μεταξύ άλλων στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων έχουν ήδη καταχωρηθεί 3.000 οικόπεδα.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2012 θα γίνει προσπάθεια να πουληθούν ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, ΕΛΛ.ΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο θα προχωρήσουν Εγνατία Οδό, λιμάνια και αεροδρόμια.

Ο κατάλογος των προς ιδιωτικοποίηση οργανισμών ή υπηρεσιών του δημοσίου εμπλουτίζεται. Προστίθενται νέοι τομείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα περάσουν στον ιδιωτικό τομέα.

Παραμένει η δέσμευση ότι αν ένα περιουσιακό στοιχείο του Ταμείου δεν μπορεί να πουληθεί, θα σπάει σε κομμάτια και θα διατίθεται προς πώληση τμηματικά.

Κλειστά επαγγέλματα - επενδύσεις

Όρκους απελευθέρωσης 20 επαγγελμάτων «υψηλής αξίας» δίνει η κυβέρνηση, ενώ παράλληλα υπόσχεται περιορισμούς στην υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου στις συναλλαγές όπου παρίσταται και συμβολαιογράφος.

Ταυτόχρονα θα προχωρήσει η απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων που υφίστανται περιορισμοί. Εως το τέλος Μαρτίου θα συνταχθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το 2012 για το πώς θα διορθωθούν οι ατέλειες στη νομοθεσία.

Ως προς τις επενδύσεις, μέχρι τον επόμενο μήνα θα πρέπει να γίνει νόμος για την διευκόλυνση τους. Το πλαίσιο θα καλύπτει και τις αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές κ.τλ.)

Προβλέπεται επίσης η κατάργηση της δημοσίευσης των ισολογισμών αλλά και η υποχρεωτική εγγραφή των εταιρειών στα επιμελητήρια.

το δικό σας σχόλιο

* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.