Europeana Food and Drink. Συνεισφορά υλικού για την ψηφιοποίηση της παραδοσιακής κουζίνας της Κύπρου.

Η προσπάθεια αυτή γίνεται με τη στήριξη του εθνικού φορέα για τη Europeana, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 Η διατροφή είναι μία καθημερινή ανάγκη η οποία μέσα από την προετοιμασία του φαγητού έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές και κοινωνικές εκφράσεις του ανθρώπου. Δεν νοείται γνωριμία με μία χώρα χωρίς την εμπειρία της τοπικής κουζίνας. H τοπική παραδοσιακή κουζίνα αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μας και θεμελιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Αντικατοπτρίζει την ιστορία, την οικονομία, τον κοινωνικό και θρησκευτικό βίο, το φυσικό πλούτο της χώρας μας.
 
Σε μία εποχή, λοιπόν, που η τοπική γαστρονομία κινδυνεύει από την παγκοσμιοποίηση, το γρήγορο φαγητό και την επιδρομή των τυποποιημένων προϊόντων είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε και να μεταδώσουμε στις μελλοντικές γενιές την τεχνογνωσία και τις πρακτικές που τη χαρακτηρίζουν.
 
Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής
 
 
Eίναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποστολή του είναι η καταγραφή, η μελέτη, η διάσωση και η διάδοση του γαστρονομικού πολιτισμού της Κύπρου για επιστημονικούς, παιδαγωγικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Πρόκειται για ένα Εικονικό Μουσείο το οποίο μεταφέρει τη γνώση αλλά και την εμπειρία που θα μπορούσε να αποκτηθεί από μια περιήγηση σε ένα φυσικό μουσείο στο σαλόνι του τηλεθεατή και στο χρήστη του διαδικτύου, ηλεκτρονικά εμπλουτισμένη.
 
 Στο διαδικτυακό χώρο του Μουσείου http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/ παρουσιάζονται ιστορικά και διαχρονικά στοιχεία για τα είδη τροφίμων, τον τρόπο διατροφής του κυπριακού πληθυσμού, τα εργαλεία και μέσα παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης, διάθεσης και κατανάλωσης των εδώδιμων αγαθών που παρήγε και παράγει το νησί μας.
 
Πέρα από το διαδίκτυο, το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής αποτελεί ενεργό μέλος της πολιτιστικής σκηνής κτίζοντας συνεργασίες με διάφορα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Intercollege, Americanos College, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Εθνική Επιτροπή UNESCO, Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού) και οργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Επιπλέον το Μουσείο συμμετέχει ως εταίρος σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα, το Culinary Bridges Across Europe και το EUROPEANA Food and Drink. Και στις δύο περιπτώσεις, η συμμετοχή του Μουσείου συμβάλλει στην προώθηση του κυπριακού γαστρονομικού πολιτισμού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
 
Το πρόγραμμα:
 
Το Europeana Food and Drink http://ambrosia-europe.eu/ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της Europeana, της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας της Ευρώπης http://www.europeana.eu/ . Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η  προώθηση της ολοζώντανης και πλούσιας γαστρονομικής κληρονομιάς της Ευρώπης και επιμέρους στόχοι του είναι να  εμπλέξει το κοινό, τις δημιουργικές βιομηχανίες τους πολιτιστικούς οργανισμούς και τις βιομηχανίες τροφίμων στη δημιουργία, εκμάθηση, χρήση και διάδοση υλικού και πληροφοριών τα οποία σχετίζονται με τα τρόφιμα και τη διατροφή γενικότερα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 28 εταίροι από 16 Ευρωπαϊκές χώρες ενώ συντονιστής είναι το Collections Trust του Ηνωμένου Βασιλείου.
 
 
Σε ποιούς απευθύνεται
 
 
• Ιδιώτες
• Δήμους και Κοινότητες
• Συλλογικούς φορείς (σωματεία, τοπικές οργανώσεις κλπ.)
• Εκπαιδευτικά ιδρύματα
• Βιομηχανίες τροφίμων
• Μέσα μαζικής ενημέρωσης
 
Υλικό:
 
Το υλικό το οποίο μπορεί να κατατεθεί στο Μουσείο και στη συνεχεία να μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα του Europeana Food and Drink συμπεριλαμβάνει:
 
• Φωτογραφίες
• Βίντεο/Ηχογραφήσεις
• Τοπικές συνταγές
• Μαρτυρίες από ντόπιους
• Υλικό από πανηγύρια, γιορτές και φεστιβάλ 
 
Περιεχόμενο:
 
Το υλικό που θα κατατεθεί μπορεί να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές, για εδέσματα τα οποία συνηθίζονται σε συγκεκριμένους δήμους/κοινότητες ή τρόφιμα που συνδέονται με ειδικές εορταστικές ή άλλες περιστάσεις, πληροφορίες για χώρους παραγωγής και διάθεσης των παραδοσιακών προϊόντων, τεχνικές παρασκευής οι οποίες συνδέονται με τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις, υλικό το οποίο να αφορά παραδοσιακά σκεύη και εργαλεία ή οτιδήποτε άλλο έχετε στην κατοχή σας και θεωρείτε ότι σχετίζεται με την τοπική παραδοσιακή κουζίνα. 
 
Πνευματικά δικαιώματα:
 
Καταθέτοντας το υλικό διατηρείτε όλα τα πνευματικά δικαιώματα αυτόματα όμως δηλώνετε ότι παραχωρείτε στο Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής το δικαίωμα δημοσίευσης, έκθεσης και εκτύπωσης του υλικού καθώς επίσης για εκδόσεις, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και blogs, δημοσιεύεις, παρουσιάσεις, στα πλαίσια της αποστολής του Μουσείου. Το Μουσείο δεσμεύεται ότι θα αναφέρει το όνομα του κατόχου και παροχέα υλικού με την επεξήγηση "©Όνομα κατόχου" σε οποιαδήποτε δημοσίευση του υλικού. 
Υποβάλλοντας το υλικό είναι απαραίτητο πρόσωπα που απεικονίζονται σε αυτή να συμφωνούν με τη δημοσίευσή τους. Δεσμεύεστε επίσης ότι το υλικό δεν περιέχει κανένα δάνειο ή απομίμηση που αφορά υφιστάμενα έργα και γενικότερα ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία που θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα τρίτων και ότι δεν παραβιάζουν την προσωπική σφαίρα και ατομική ζωή οποιουδήποτε τρίτου.
 
 
Σημασία:
 
Προσφέροντας υλικό στο Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής συμβάλλετε:
• Στη διαφύλαξη, αναγνώριση και προβολή του γαστρονομικού πολιτισμού της Κύπρου και στην τοποθέτησή της στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη.
• Στην επιβίωση της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας η οποία κινδυνεύει από την παγκοσμιοποίηση και τη ταχεία διάδοση του γρήγορου φαγητού και των τυποποιημένων προϊόντων.
• Στη διατήρηση των ηθών και εθίμων που συνδέονται με την τοπική γαστρονομία.
• Στη μετάδοση των πρακτικών και της τεχνογνωσίας που χαρακτηρίζουν την τοπική κουζίνα στις μελλοντικές γενεές.
• Στην προβολή των τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση των προσπαθειών για την κατοχύρωσή τους διεθνώς.
• Στην ανάδειξη και προβολή του γαστρονομικού πλούτου των επιμέρους κοινοτήτων.
• Στην προβολή της τοπικής κουζίνας για την προσέλκυση τουριστών και στην προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού.
• Στην προώθηση των τοπικών προϊόντων στην Κύπρο και το εξωτερικό και στη στήριξη των τοπικών παραγωγών, βιοτεχνιών και συνεταιρισμών.
• Στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών μέσα από την υιοθέτηση της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας.
• Στη δημιουργία ενός προσβάσιμου ψηφιακού εργαλείου και άλλων τεχνολογικών εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα και την εκπαίδευση.
 
 
Τιμητικά διπλώματα/πιστοποιητικά αναγνώρισης
 
Στους ιδιώτες ή τις συλλογικές οντότητες που καταθέτουν υλικό θα δίνεται τιμητικό δίπλωμα/πιστοποιητικό αναγνώρισης της συμβολής τους.
 
Κατάθεση υλικού:
 
Εάν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε υλικό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο cyfoodmuseum@cs.ucy.ac.cy και στο τηλέφωνο 97739192. Επίσης μπορείτε να μας συναντήσετε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, μεταξύ 7 και 8 Νοεμβρίου 2014 από τις 10 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ., στο ειδικό γραφείο συλλογής υλικού που θα λειτουργήσει στα πλαίσια του συνεδρίου «Κυπρίων Γεύσεις». 
 
 
 
 
 
 

το δικό σας σχόλιο

* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.

Redirecting in 3 seconds...