Αυτό είναι το Πρωτόκολλο Ασφαλείας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Λεπτομερής και αναλυτικός οδηγός του Υπουργείου Παιδείας

Tο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, στo πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, έχει προχωρήσει στη δημιουργία ειδικού πρωτοκόλλου που θα διέπει τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων (ΠΕ) 2021.


Δείτε ΕΔΩ το Πρωτόκολλο των Παγκυπρίων


Α. Οδηγίες προς την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου και τους επιτηρητές των Σχολείων/Εξεταστικών Κέντρων.

Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου/Εξεταστικού Κέντρου είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:

1. Καθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός των δαπέδων, απολύμανση όλων των επιφανειών των αιθουσών των Σχολείων/Εξεταστικών Κέντρων και όλων των χώρων υγιεινής με κατάλληλα καθαριστικά διαλύματα. Καθηµερινός και σχολαστικός καθαρισµός και απολύµανση των επιφανειών που χρησιµοποιούνται συχνά (high touch surfaces) όπως τα πόµολα, τα γραφεία, τα έπιπλα, οι κουπαστές στις σκάλες και τα κιγκλιδώματα, οι βρύσες και κυρίως τα θρανία, µε καθαριστικό διάλυµα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης σε 10 μέρη νερό). Συστήνεται, μετά τη χρήση διαλύματος χλωρίνης, να αερίζεται επαρκώς ο χώρος, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αναθυμιάσεων. Κατά τη χρήση της τουαλέτας συστήνεται να κλείνει το καπάκι πριν τη χρήση φλοτέρ. Να γίνεται αυστηρά έλεγχος της καθαριότητας βάσει των προαναφερθέντων.

2. Τοποθέτηση αλκοολούχων διαλυμάτων (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%) σε όλες τις εισόδους των Εξεταστικών Κέντρων και των αιθουσών εξέτασης. Υποχρεωτική απολύμανση των χεριών των υποψηφίων/επιτηρητών/άλλου προσωπικού κατά την είσοδο στο Εξεταστικό Κέντρο και στις αίθουσες εξέτασης με αποφυγή συνωστισμού στα σημεία εισόδου.

3. Συστηματικός και επαρκής φυσικός αερισμός σε όλες τις αίθουσες εξέτασης. Σε περίπτωση χρήσης κλιματιστικού, ταυτόχρονα, και αεριστήρα, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά ώστε να υπάρχει επαρκής φυσικός αερισμός.

4. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υποψηφίους/επιτηρητές/άλλο προσωπικό.

5. Αυστηρή τήρηση του μέτρου της κοινωνικής απόστασης σε όλους τους χώρους των Εξεταστικών Κέντρων, τηρώντας, κατά το δυνατό, απόσταση δύο (2) μέτρων. Έλεγχος από την Επιτροπή του κάθε Εξεταστικού Κέντρου.

6. Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συνωστισμού υποψηφίων/επιτηρητών/άλλου προσωπικού.

7. Μέριμνα, ώστε τα Σχολεία/Εξεταστικά Κέντρα να διαθέτουν θερμόμετρα, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, καθαριστικά διαλύματα κ.ο.κ.

8. Τοποθέτηση ανακοινώσεων με οδηγίες και πληροφορίες για τον Covid 19 σε κατάλληλα και περίοπτα σημεία του Σχολείου/Εξεταστικού Κέντρου και απαραίτητη σήμανση εκεί όπου είναι αναγκαία.

9. Τοποθέτηση μεγαλύτερου από τον συνήθη αριθμού πινακίδων –ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων στο Σχολείο/Εξεταστικό Κέντρο- με πληροφορίες για τις αίθουσες εξέτασης, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός υποψηφίων. Εάν είναι εφικτό, ενημέρωση των υποψηφίων για τις αίθουσες εξέτασης εκ των προτέρων. Τήρηση, κατά το δυνατό, των δύο (2) μέτρων απόστασης μεταξύ των υποψηφίων.

10. Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων-αναρτημένη σε πινακίδες-στην οποία να αναφέρεται σαφώς ότι υποψήφιοι που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα της νόσου Covid 19 ή έχουν έρθει σε επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα ή διαμένουν με άτομα τα οποία έχουν συμπτώματα, οφείλουν να το αναφέρουν στην Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις.

11. Άνοιγμα των παραθύρων των αιθουσών εξέτασης, διασφάλιση της απόστασης μεταξύ των θρανίων τουλάχιστον στο ένα (1) μέτρο, ανοικτή πόρτα κάθε αίθουσας εξέτασης καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

12. Κοινός προσανατολισμός θρανίων ώστε να μειώνεται, κατά το δυνατό, η έκθεση των υποψηφίων σε σταγονίδια από πιθανό βήχα ή φτέρνισμα υποψηφίου.

13. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (μέλη επιτροπής εξεταστικού κέντρου, επιτηρητές, υποψήφιοι και άλλοι) θα θερμομετρούνται (≤ 37,5 °C) και οφείλουν κατά την είσοδό τους στα εξεταστικά κέντρα να προσκομίζουν αποδεικτικό στοιχείο (safe pass). Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να παρουσιάζουν ένα εκ των πιο κάτω αποδεικτικών:

- Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων. Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να παρουσιάζουν την Κάρτα Εμβολιασμού που δίνεται στα Εμβολιαστικά Κέντρα.

- Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες. Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να παρουσιάζουν το γραπτό μήνυμα αποδέσμευσης ή το γραπτό μήνυμα ανάρρωσης που τους αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας στο κινητό τους τηλέφωνο.

- Εάν δεν ισχύει ένα από τα πιο πάνω, οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών. Οι Διευθύνσεις των Σχολείων/Εξεταστικών κέντρων έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο του αποδεικτικού στοιχείου (safe pass).

14. Διασφάλιση από τους επιτηρητές του εξεταζόμενου μαθήματος του αριθμού των υποψηφίων κάθε αίθουσας εξέτασης, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15). Διασφάλιση της απολύμανσης των χεριών των υποψηφίων με αντισηπτικό υγρό κατά την είσοδό τους στις αίθουσες εξέτασης.

15. Έλεγχος από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου κατά τη διαδικασία παροχής οδηγιών προς τους επιτηρητές σε κλειστό χώρο, ώστε να τηρείται η κοινωνική αποστασιοποίηση, να γίνεται χρήση της προστατευτικής μάσκας και να υπάρχει επαρκής φυσικός αερισμός στον χώρο συγκέντρωσης των επιτηρητών. Σε περίπτωση χρήσης κλιματιστικού, ταυτόχρονα, και αεριστήρα, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά ώστε να υπάρχει επαρκής φυσικός αερισμός.

16. Έλεγχος από την Επιτροπή κάθε Σχολείου/Εξεταστικού Κέντρου, ώστε πριν και μετά την παραλαβή/παράδοση οποιουδήποτε υλικού που αφορά στις διαδικασίες των εξετάσεων π.χ. βαλίτσες, φάκελοι ασφαλείας, τετράδια απαντήσεων, παρουσιολόγια, κλειδιά, σπόγγοι κ.ά., όλοι οι εμπλεκόμενοι να προβαίνουν σε απολύμανση χεριών με αντισηπτικό διάλυμα (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%).

17. Έλεγχος από τους επιτηρητές των προσωπικών στοιχείων των υποψηφίων (δελτίο ταυτότητας, δελτίο υποψηφίου κ.ο.κ.) εξ αποστάσεως, τηρώντας απόσταση ασφαλείας και χωρίς επαφή με τα προσωπικά αντικείμενα των υποψηφίων.

Β. Οδηγίες προς τους υποψηφίους πριν την εξέταση.

1. Κατά την είσοδό τους στα Εξεταστικά Κέντρα οι υποψήφιοι θα θερμομετρούνται (≤ 37,5 °C) και θα προσκομίζουν το safe pass.

2. Προσέλευση των υποψηφίων στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

3. Μετά από τη θερμομέτρηση και τον έλεγχο του safe pass οι υποψήφιοι θα πρέπει κατ’ ευθείαν να μεταβαίνουν στις αίθουσες εξέτασης, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

4. Απολύμανση των χεριών υπό την εποπτεία των επιτηρητών πριν την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης.

5. Χρήση προσωπικών αντικειμένων μόνον. Αποφεύγεται ο δανεισμός αντικειμένων από άλλους υποψηφίους.

6. Άμεση ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου σε περίπτωση που υποψήφιος εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετό) κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την περίπτωση και θα ενημερώσει τον υποψήφιο για τα μέτρα που θα ληφθούν.

Γ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

1. Οι υποψήφιοι παραμένουν στις θέσεις τους όταν λήξει ο χρόνος εξέτασης και προσέρχονται, υπό την εποπτεία των επιτηρητών, ατομικά στην έδρα για την παράδοση του τετραδίου απαντήσεών τους.

2. Οι υποψήφιοι, μετά το πέρας κάθε εξέτασης, πρέπει να απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση από το Σχολείο/Εξεταστικό Κέντρο, τηρώντας τους κανόνες της κοινωνικής αποστασιοποίησης των δύο (2) μέτρων.

Δ. Οδηγίες για ειδικές κατηγορίες:

1. Παροχή Διευκολύνσεων στις ΠΕ 2021: Οι εγκεκριμένες από την Ειδική Επιτροπή ΠΕ 2021 διευκολύνσεις σε υποψηφίους θα παραχωρηθούν χωρίς καμιά διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα νέα δεδομένα και εφαρμόζοντας τα ειδικά Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους.

2. Κατ’ οίκον εξέταση υποψηφίων: Οι υποψήφιοι που για συγκεκριμένους ειδικούς λόγους θα εξεταστούν κατ’ οίκον, θα πρέπει να εξεταστούν σύμφωνα με τους όρους εξέτασης που ισχύουν για την κατ’ οίκον εξέταση των ΠΕ, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα νέα δεδομένα και εφαρμόζοντας τα Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους. Στον χώρο της εξέτασης θα πρέπει να υπάρχει διαρκώς επαρκής φυσικός αερισμός. Οι επιτηρητές θα καθοριστούν από το Σχολείο/Εξεταστικό Κέντρο κάθε υποψηφίου. Τήρηση απόστασης και χρήση μάσκας από όλους τους εμπλεκομένους.

3. Εξέταση σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο εξαιτίας ειδικών ιατρικών λόγων: Η χρήση μάσκας από υποψηφίους, επιτηρητές/εκπαιδευτικούς ή άλλους είναι υποχρεωτική. Να τηρούνται οι αποστάσεις εντός του δωματίου νοσηλείας. Τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι επιτηρητές/εκπαιδευτικοί πριν από την έναρξη και με το τέλος της εξέτασης οφείλουν να προβαίνουν σε πλύσιμο χεριών. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται με ανοικτό παράθυρο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

4. Εξέταση πιθανού (ύποπτου) κρούσματος: Σε περίπτωση που ύποπτα συμπτώματα (π.χ. λοίμωξη αναπνευστικού, πυρετός κ.ά.) παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της παρουσίας των υποψηφίων στο Σχολείο/Εξεταστικό Κέντρο ή διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα στο σχολείο των υποψηφίων, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου έχει υποχρέωση να ενεργήσει με ψυχραιμία και πρωτίστως σεβασμό απέναντι στο ύποπτο κρούσμα, διασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδομένα του συγκεκριμένου υποψηφίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου θα πρέπει ψύχραιμα να απομονώσει τον υποψήφιο από τους υπόλοιπους υποψηφίους και να ενημερώσει άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες του. O υποψήφιος που παρουσιάζει πιθανά συμπτώματα του ιού θα μεταφέρεται σε ειδική αίθουσα που θα έχει καθοριστεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Η χρήση μάσκας από τον υποψήφιο είναι υποχρεωτική. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τα παράθυρα και η πόρτα της αίθουσας εξέτασης να είναι ανοικτά. Η επιτήρηση γίνεται εξ αποστάσεως εντός της αίθουσας ή εκτός της αίθουσας μέσω παραθύρων με τρόπο που να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη επιτήρηση. Πριν και μετά από την παράδοση και παραλαβή του εξεταστικού δοκιμίου/τετραδίου απαντήσεων από τους επιτηρητές γίνεται πολύ καλό πλύσιμο και απολύμανση χεριών με σαπούνι και αντισηπτικό διάλυμα (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%) και χρησιμοποιούνται γάντια μιας χρήσης. Τα τετράδια απαντήσεων του πιο πάνω υποψηφίου θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων σε κλειστούς φακέλους ασφαλείας. Δίνονται οδηγίες για τη μεταφορά του υποψηφίου στο σπίτι με το αυτοκίνητο μετά το τέλος της εξέτασης. Συστήνεται στους γονείς ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να κάθεται στο πίσω κάθισμα με ανοικτό παράθυρο και ότι θα πρέπει να γίνει άμεση επικοινωνία με τον παιδίατρο του υποψηφίου ή τον προσωπικό ιατρό. Ο υποψήφιος της κατηγορίας αυτής υπόκειται στους ίδιους όρους όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι, που διέπουν τη διεξαγωγή των ΠΕ 2021.

ANT1 Newsroom

το δικό σας σχόλιο

* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.