Επ. Διοικήσεως: Να διασφαλιστούν οι ηλικιωμένοι από ενδεχόμενη αναζωπύρωση του ιού

Τα άτομα τρίτης ηλικίας δεν θα πρέπει να είναι ξεχασμένα, αλλά να τυγχάνουν ισότιμης προστασίας και απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους σημειώνει η Επίτροπος.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι ο ενδεχόμενος κίνδυνος για νέο κύμα και /ή αναζωπύρωση της πανδημίας του κορωνοϊού είναι ακόμα υπαρκτός, επιβάλλεται όπως η πολιτεία διασφαλίσει μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών και συνεργαζόμενη με όσους διατηρούν Στέγες Ηλικιωμένων ότι τα άτομα τρίτης ηλικίας δεν θα πρέπει να είναι ξεχασμένα, αλλά να τυγχάνουν ισότιμης προστασίας και απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους χωρίς απομόνωση και με σεβασμό στις επιθυμίες τους, οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο γενικότερο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της υγείας .
 
Αυτό σημειώνει η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδου σε Αυτεπάγγελτη Τοποθέτησή της αναφορικά με τη λήψη μέτρων που αφορούν τις στέγες ηλικιωμένων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του ιού COVID-19 και την μετά την πανδημία εποχή.
 

Αναφέρει, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο της,  ότι «ενόψει όλων των πιο πάνω διαπιστώσεων θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι ενέργειες για τη δημιουργική απασχόληση των ενοίκων με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες τους και να τηρείται ένα εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας στο οποίο θα καταγράφονται οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ενοίκου σύμφωνα με τη φυσική και πνευματική του κατάσταση».
 
Προσθέτει ότι «προς την κατεύθυνση αυτή, οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως υλικά ζωγραφικής, πλεξίματος, παζλ και άλλα συναφή εργαλεία για την δημιουργική απασχόληση τους».
 
Περαιτέρω, «επειδή στη μετά-COVID εποχή η ψυχολογία των προσώπων είναι ευάλωτη και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε εφάμιλλες καταστάσεις εγκλεισμού, επιβάλλεται όπως η ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων αυτών, ενισχυθεί από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό», συνεχίζει η Επίτροπος Διοικήσεως.
 
Αναφέρει, επίσης, ότι «επειδή η πανδημία του ιού COVID-19 κατέδειξε ότι τόσο για σκοπούς ενημέρωσης όσο και για την επικοινωνία των ατόμων αυτών με τους οικείους τους, είναι απαραίτητη η χρήση της τεχνολογίας, όπως είναι οι βιντεοκλήσεις, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι ενέργειες , ούτως ώστε σε όλες τις Στέγες οι ηλικιωμένοι να εκπαιδευτούν στη χρήση της τεχνολογίας».
 
Κάτι τέτοιο θα συμβάλει στην κοινωνικοποίησή τους και προς αποφυγή της απομόνωσης τους, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα θέσουν σε εφαρμογή οι Διευθύνσεις στις Στέγες Ηλικιωμένων οι οποίες θα πρέπει να προβαίνουν στην παροχή συνεχούς βοήθειας προς την κατεύθυνση αυτή.
 
Η Επίτροπος στην τοποθέτησή της συμπεραίνει ότι η απομόνωση ως αναγκαίο μέτρο πρόληψης και καταστολής της πανδημίας αδιαμφισβήτητα επηρέασε τον κάθε ένα μας, «ωστόσο τα άτομα που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν αυτά που ήδη βρίσκονταν σε κατάσταση εγκλεισμού σε στέγες ηλικιωμένων».
 
Αναφέρει ότι «για αυτά τα πρόσωπα, η επαφή με τον έξω κόσμο και τους οικείους τους έγινε ακόμη πιο δύσκολη, ή και ανέφικτη καθ’ όλη τη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων» για να προσθέσει ότι «πολλές από τις Στέγες στην Κύπρο έκλεισαν τις πόρτες τους όχι μόνο σε συνηθισμένες οικογενειακές επισκέψεις, αλλά και σε επισκέψεις από άλλα κοινωνικά σύνολα, για την προστασία των ηλικιωμένων από το ιό COVID-19».
 
Αποτέλεσμα, τούτου, « η κανονικότητα και η ρουτίνα των ηλικιωμένων να επηρεαστεί».
 
Η Επίτροπος σημειώνει, επίσης, ότι «η απώλεια της αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα και ιδιαίτερα με την οικογένεια, για δύο και πλέον μήνες, ενδεχομένως να ήταν και επιζήμια για την ίδια την ευημερία των ατόμων αυτών ενώ ακόμη πιο δύσκολη ήταν η κατάσταση για τα άτομα με άνοια οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν το λόγο για τον οποίο η οικογένεια και οι φίλοι τους δεν τους επισκέπτονταν πλέον».
 
Στην τοποθέτησή της η κ. Λοττίδη αναφέρει ότι «όπως καταδεικνύουν σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς μελέτες, η κοινωνική απομόνωση σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε ηλικιωμένους, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, ενώ οι ‘φτωχές’ κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κοινωνική απομόνωση και μοναξιά, σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και ψηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης».
 
Επισημαίνει, εξάλλου, ότι «η κρίση της πανδημίας ανέδειξε σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο τα κενά που υπάρχουν στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων γιατί εκτός από την καθολική παροχή υγειονομικής περίθαλψης απαιτούνται και ρυθμίσεις για την διασφάλιση της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων».
 
Επίσης, όπως αναφέρει η Επίτροπος, η πανδημία, ανέδειξε, και στο τομέα των ατόμων τρίτης ηλικίας , την ανάγκη για ετοιμότητα προς αντιμετώπιση οποιασδήποτε μελλοντικής κατάστασης σε κρίση, η οποία δεν αφήνει ανεπηρέαστα τα πρόσωπα που βρίσκονται σε κάποιο περιορισμό και εξάρτηση στην διαβίωση τους από τρίτους».
 
Προσθέτει ότι «όπως ανέτρεψε την κανονικότητα και τη ρουτίνα όλων μας άλλο τόσο ανέτρεψε και την σταθερότητα και την συναισθηματική ασφάλεια των ηλικιωμένων και των ατόμων που διαβιούν στις Στέγες, των οποίων τα συναισθήματα εναλλάσσονταν συνεχώς, καθώς υπήρξαν φόβοι για μόλυνση από τον ιό και αποχωρισμού από τα αγαπημένα τους πρόσωπα».
 
Συμπερασματικά η Επίτροπος αναφέρει ότι «για αυτό και φροντίδα των ατόμων που διαμένουν στις Στέγες, δεν πρέπει να σχετίζεται μόνο με την κατάσταση της υγείας τους, αλλά θα πρέπει πλέον να αφορά και την αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού, την ευημερία και την αξιοπρέπεια τους».
 
Επίσης, «με τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για στήριξη των ατόμων αυτών με σκοπό την ομαλή επαναφορά στην καθημερινότητά τους, στην απόλαυση των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους σε κοινωνική ζωή και ποιοτικού χρόνου, όχι μόνο με τα μέλη της οικογένειας τους, αλλά και με άλλα μέλη του κοινωνικού συνόλου».
 
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση από το Γραφείο της Επιτρόπου η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται στην καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κοινοποιείται στο Υπουργό Υγείας για τις δικές τους ενέργειες.
 
Κοινοποιείται επίσης στο Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας για ενημέρωση.

ANT1 Newsroom

το δικό σας σχόλιο

* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.

Redirecting in 3 seconds...