θέσεις εργασίας

Λειτουργός Ροής Προγράμματος

Kωδ. Θέσης:HR/2419

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Λειτουργός Ροής Προγράμματος


Καθήκοντα:

Η προεπισκόπηση, ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η μετάδοση της καθημερινής ροής προγράμματος του καναλιού.


Απαραίτητα προσόντα:

-           Δίπλωμα κολεγίου ή πανεπιστημίου στον κλάδο πληροφορικής ή οπτικοακουστικής επικοινωνίας  

-           Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

-           Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

-           Γνώση του προγράμματος Adobe Premiere καθώς και προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα τύχουν πλήρους εκπαίδευσης

Ωράριο εργασίας:  Σε σύστημα βάρδιας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 28/4/19.

Για πληροφορίες:

Διεύθυνση Προσωπικού

τηλ.:     22 200 200

e-mail: hr@antenna.com.cyαποστολή βιογραφικού