θέσεις εργασίας

Δακτυλογράφος Ειδήσεων

Kωδ. Θέσης:HR 05/20

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:


Δακτυλογράφος Ειδήσεων Καθήκοντα:  Δακτυλογράφηση για τις ανάγκες της παραγωγής του δελτίου ειδήσεων και των άλλων ενημερωτικών εκπομπών του σταθμού.

Απαραίτητα προσόντα:
- Δίπλωμα στις γραμματειακές σπουδές ή ανάλογη πείρα  
- Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
- Πολύ καλή γνώση ελληνικής δακτυλογραφίας
- Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Ωράριο εργασίας: Σε σύστημα βάρδιας 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 24/01/21.

Για πληροφορίες:
Διεύθυνση Προσωπικού
τηλ.: 22 200 200
e-mail: hr@antenna.com.cyαποστολή βιογραφικού

Χειριστής/Χειρίστρια Ροής (Continuity Operators)

Kωδ. Θέσης:HR 04/20

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:


Χειριστής/Χειρίστρια Ροής (Continuity Operators)


Καθήκοντα:
Η προεπισκόπηση, ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η μετάδοση της καθημερινής ροής προγράμματος του καναλιού.

Απαραίτητα προσόντα:
- Δίπλωμα κολεγίου 
- Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
- Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα τύχουν πλήρους εκπαίδευσης

Ωράριο εργασίας:  Σε σύστημα βάρδιας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 24/01/2021.

Για πληροφορίες:
Διεύθυνση Προσωπικού
τηλ.: 22 200 200
e-mail: hr@antenna.com.cy


αποστολή βιογραφικού