θέσεις εργασίας

Μοντέρ

Kωδ. Θέσης:HR 01/20

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Μοντέρ 

Καθήκοντα:
Ψηφιακό μοντάζ για τις ανάγκες του Σταθμού και ιδιαίτερα την παραγωγή trailer για την προώθηση του προγράμματος.   

Απαραίτητα προσόντα:
- Δίπλωμα σε συναφή κλάδο  
- Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Καλή γνώση των προγραμμάτων Adobe Premiere και Adobe After Effects
- Γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν


Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 20/09/2020.

Για πληροφορίες:
Διεύθυνση Προσωπικού
τηλ.: 22 200 200
e-mail: hr@antenna.com.cy


αποστολή βιογραφικού

Φωτιστής

Kωδ. Θέσης:HR 02/20

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Φωτιστής 

Καθήκοντα:
α. Ο φωτισμός και η ρύθμιση της εικόνας για τις εκπομπές και παραγωγές του Σταθμού εντός και εκτός στούντιο
β. Ο χειρισμός των ρομποτικών καμερών εντός στούντιο

Απαραίτητα προσόντα:
- Δίπλωμα στη Διεύθυνση Φωτογραφίας ή άλλο συναφή κλάδο  
- Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
- Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Ωράριο εργασίας: Σε σύστημα βάρδιας 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 30/09/2020.

Για πληροφορίες:
Διεύθυνση Προσωπικού
τηλ.: 22 200 200
e-mail: hr@antenna.com.cy


αποστολή βιογραφικού