θέσεις εργασίας

Δακτυλογράφος Ειδήσεων (μερική απασχόληση)

Kωδ. Θέσης:HR/0112

Καθήκοντα:  Δακτυλογράφηση για τις ανάγκες της παραγωγής του δελτίου ειδήσεων και των άλλων ενημερωτικών εκπομπών του σταθμού.


Απαραίτητα προσόντα:

-           Δίπλωμα στις γραμματειακές σπουδές ή ανάλογη πείρα    

-           Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας

-           Πολύ καλή γνώση ελληνικής δακτυλογραφίας

-           Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ωράριο εργασίας: Σε σύστημα βάρδιας

           

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 16/12/18.

Για πληροφορίες:

Διεύθυνση Προσωπικού

τηλ.:     22 200 200

e-mail: hr@antenna.com.cyαποστολή βιογραφικού