θέσεις εργασίας

Χειριστής/Χειρίστρια Ροής (Continuity Operator)

Kωδ. Θέσης:HR09.2021

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για τη θέση Χειριστή/Χειρίστριας Ροής.

Καθήκοντα


Η προεπισκόπηση, η υλοποίηση του σχεδιασμού, η σύνθεση και η μετάδοση της καθημερινής ροής προγράμματος του καναλιού.


Απαραίτητα προσόντα

Δίπλωμα κολεγίου
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αντίληψη και αίσθηση του τρόπου λειτουργίας της τηλεόρασης
Προηγούμενη εργασιακή πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν


Ωράριο εργασίας 

Το ωράριο εργασίας κατανέμεται σε σύστημα βάρδιας 5 ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. 


Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy  μέχρι τις 19/09/2021 αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης “HR09.2021”.  Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο στην περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 22200200


αποστολή βιογραφικού

Γραμματέας για το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Kωδ. Θέσης:HR10.2021

Γραμματέας για το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για τη θέση Γραμματέα στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Καθήκοντα

 

·         Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

·         Συντονισμός ενεργειών για την προώθηση του προγράμματος και την προβολή του σταθμού

·         Ετοιμασία και αποστολή δελτίων τύπου

·         Διαχείριση γενικών πληροφοριών, ερωτημάτων, τηλεφωνικών κλήσεων και αλληλογραφίας του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

·         Γενικά γραμματειακά καθήκοντα

 

Απαραίτητα προσόντα

 

·         Δίπλωμα στις Γραμματειακές Σπουδές ή άλλο συναφή κλάδο

·         Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

·         Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

·         Ακεραιότητα χαρακτήρα και υπευθυνότητα

·         Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

·         Προηγούμενη εργασιακή πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

 

 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy  μέχρι τις 19/09/2021 αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης “HR10.2021”.  Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο στην περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 22200200.αποστολή βιογραφικού

Λειτουργού Τμήματος Πληροφορικής

Kωδ. Θέσης:HR11.2021

Λειτουργός Τμήματος Πληροφορικής


Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για τη θέση Λειτουργού Τμήματος Πληροφορικής


Καθήκοντα

Χειρισμός εξοπλισμού εικόνας και ήχου
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού εικόνας και ήχου σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows
Παροχή τοπικής και εξ’ αποστάσεως υποστήριξης χρηστών
Περιοδικός έλεγχος συστημάτων, εντοπισμός πιθανών προβλημάτων και παροχή λύσεων αυτών


Απαραίτητα προσόντα

Πτυχίο Πανεπιστημίου στον κλάδο Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών ή άλλο συναφή κλάδο
Καλή γνώση εφαρμογών εικόνας και ήχου σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows
Καλή γνώση του λειτουργικού συστήματος Windows
Βασικές γνώσεις δικτύων υπολογιστών
Ικανότητα αναγνώρισης και επίλυσης προβλημάτων 
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
Υπευθυνότητα και εχεμύθεια 
Προηγούμενη εργασιακή πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Ωράριο εργασίας 

Το ωράριο εργασίας κατανέμεται σε σύστημα βάρδιας 5 ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. 


Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 08/10/2021 αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης “HR11.2021”.  Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο στην περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 22200200.


αποστολή βιογραφικού