θέσεις εργασίας

Τεχνικός Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου

Kωδ. Θέσης:HR/50619

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Τεχνικός Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου


Καθήκοντα:

Η γενική τεχνική υποστήριξη του Σταθμού και η συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.


Απαραίτητα προσόντα:

-           Δίπλωμα πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική ή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλο συναφή κλάδο 

-           Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

-           Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

-           Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Ωράριο εργασίας: Σε σύστημα βάρδιας

           

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 11/8/19.

Για πληροφορίες:

Διεύθυνση Προσωπικού

τηλ.: 22 200 200

e-mail: hr@antenna.com.cyαποστολή βιογραφικού

Χειριστής/Χειρίστρια Ροής (Continuity Operators)

Kωδ. Θέσης:HR/6719

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Χειριστής/Χειρίστρια Ροής (Continuity Operators)

Καθήκοντα:

Η προεπισκόπηση, ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η μετάδοση της καθημερινής ροής προγράμματος του καναλιού.

Απαραίτητα προσόντα:
-           Δίπλωμα κολεγίου

-           Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

-           Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

-           Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα τύχουν πλήρους εκπαίδευσης

Ωράριο εργασίας:  Σε σύστημα βάρδιας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 11/8/19.

Για πληροφορίες:

Διεύθυνση Προσωπικού

τηλ.:    22 200 200

φαξ:     22 200 020,

e-mail: hr@antenna.com.cyαποστολή βιογραφικού