θέσεις εργασίας

Χειριστής/Χειρίστρια Ροής (Continuity Operators)

Kωδ. Θέσης:HR 04/21

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Χειριστής/Χειρίστρια Ροής (Continuity Operators)

Καθήκοντα:
Η προεπισκόπηση, ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η μετάδοση της καθημερινής ροής προγράμματος του καναλιού.

Απαραίτητα προσόντα:
- Δίπλωμα κολεγίου 
- Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
- Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα τύχουν πλήρους εκπαίδευσης

Ωράριο εργασίας:  Σε σύστημα βάρδιας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 21/3/2021.

Για πληροφορίες:
Διεύθυνση Προσωπικού
τηλ.: 22 200 200
e-mail: hr@antenna.com.cy


αποστολή βιογραφικού