θέσεις εργασίας

Μοντέρ

Kωδ. Θέσης:HR/41219

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Μοντέρ


Καθήκοντα:

Το μοντάζ σε ψηφιακό σύστημα για τις καθημερινές ανάγκες της παραγωγής των ειδήσεων και των άλλων ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών του Σταθμού.


Απαραίτητα προσόντα:

-           Δίπλωμα σε συναφή κλάδο

-           Καλή γνώση του προγράμματος Adobe Premiere

-           Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

-           Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

-           Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα τύχουν πλήρους εκπαίδευσης

Ωράριο εργασίας:  Σε σύστημα βάρδιας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 22/12/19.

Για πληροφορίες:

Διεύθυνση Προσωπικού

τηλ.:    22 200 200

φαξ:     22 200 020,

e-mail: hr@antenna.com.cy
αποστολή βιογραφικού

Χειριστής/Χειρίστρια Ροής (Continuity Operators)

Kωδ. Θέσης:HR/51219

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Χειριστής/Χειρίστρια Ροής (Continuity Operators)


Καθήκοντα:

Η προεπισκόπηση, ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η μετάδοση της καθημερινής ροής προγράμματος του καναλιού.


Απαραίτητα προσόντα:

-           Δίπλωμα κολεγίου

-           Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

-           Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

-           Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα τύχουν πλήρους εκπαίδευσης

Ωράριο εργασίας:  Σε σύστημα βάρδιας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 22/12/19.

Για πληροφορίες:

Διεύθυνση Προσωπικού

τηλ.:    22 200 200

φαξ:     22 200 020,

e-mail: hr@antenna.com.cy
αποστολή βιογραφικού

Δημοσιογράφος

Kωδ. Θέσης:HR/61219

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Δημοσιογράφος

Απαραίτητα προσόντα:

-           Δίπλωμα κολεγίου ή πανεπιστημίου στη δημοσιογραφία ή συναφή κλάδο

-           Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

-           Προηγούμενη πείρα σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Ωράριο εργασίας: Σε σύστημα βάρδιας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@antenna.com.cy.

Για πληροφορίες και αιτήσεις:

Διεύθυνση Προσωπικού,

Τηλ.: 22 200 200,

e-mail: hr@antenna.com.cyαποστολή βιογραφικού